Yeşil Enerjinin Gücü: Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.


Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş., 2002 yılında kurulmuş ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin öncü şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirketimiz, bünyesinde barındırdığı 268 MW gücündeki Karaburun Rüzgar Enerji Santrali ile Avrupa'nın en büyük rüzgar enerji santralleri arasında yer almaktadır.


Karaburun RES, yılda yaklaşık 475 bin hane halkının elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar güçlü bir kapasiteye sahiptir. Lodos Karaburun, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmayı ve çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimseyerek yeşil enerjiye yatırım yapmayı amaçlamaktadır.


Şirketimiz, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretmekte ve böylece çevresel etkileri en aza indirerek sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir katkıda bulunmaktadır. Lodos Karaburun'un hedefi, temiz enerji üretimini teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve toplumun enerji ihtiyacını güvenilir ve çevre dostu bir şekilde karşılamaktır.


Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. olarak, yenilikçi yaklaşımlarımız ve güçlü işbirliklerimizle enerji sektöründe öncü bir rol oynamaya devam edeceğiz. Yeşil enerjinin gücüyle geleceği inşa etmek için çalışıyoruz.