KVKK

                                                             

ALTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN 

                   

KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

                   

Türkiye’ de kurulu, Genel Merkezi Tenha Sokak Uçarlar Han No:8 34420 Karaköy / İstanbul adresinde mukim, ALTO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” ya da “Köhler” olarak anılacaktır.) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini bildiririz; 

                   

Tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen şekillerde hukuki ilişkimiz kapsamında; 

                   
 •                         
 •                             

    İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, 

                          
 •                        
 •                             

    Tarafımıza bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 

                          
 •                        
 •                             

    Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun” olarak anılacaktır.)’nun öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleneceğini bildiririz. 

                             

  HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

                          
 •                     
                                                                           

| 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni 

                                   

       

                                                                                                                                                                                     
                                                                                   

Çalışan 

                                                                       
                                                                                   

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Fotoğraf İletişim Telefon Numarası, Mail Adresi, Adres 

                               

Bilgisi 

                               

Özlük Kurum ve Unvan Bilgisi, İzin Bilgisi, Mal Bildirimi Beyanı, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Raporu, Araç Kayıt Numara Detayları; Ehliyet Bilgisi Detayları, Kaza Raporları, Mesleki Yeterlilik Bilgi ve Belgeleri, Parmak İzi, Görsel Verileri, Sicil Numarası, Fotoğraf, Video Kaydı, Uyarı İhtar Disiplin Cezası Bilgileri, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Bilgileri, Uyruk Bilgisi, Banka Iban No. Bilgisi. 

                               

Lokasyon Bilgisi Hukuki İşlem Verileri 

                               

Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri 

                               

İşlem Güvenliği Verileri Finans Verileri
 Beden Bilgileri

                                                                       
                                                                                   

İnternet Sitesi Ziyaretçi 

                                                                       
                                                                                   

IP Adresi Bilgisi
İnternet Servis Sağlayıcınız 

                               

Tarayıcı Tipiniz, Kullandığınız Tarayıcı Türü ve Versiyonu 

                               

Etki Alanı Adınız
 Sizi Bize Yönlendiren Web Sitesi Bilgisi

                               

Açmak İstediğiniz Web Sayfaları, Bunları Açtığınız Saat ve Tarih, Giriş ve Çıkış Noktaları 

                               

Zorunlu Çerez Kayıtları 

                                                                       
                                               

İşyeri Ziyaretçi Fiziksel Mekân Güvenliği CCTV kamera görüntüleri, Ad, Soyad, Geliş Sebebi Bilgisi. 

                   

| 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni 

                                                             

       

                                                                                                             
                                                                                   

Başvurucu İlgili Kişi 

                                                                       
                                                                                   

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Şirketimizle Olan İlişkinize Dair Bilgileriniz 

                               

İletişim Adres, Cep Telefon No. Bilgisi, -E Posta Adresi Bilgisi 

                               

Başvurunuza Eklediğiniz Tarafınıza Ait Kişisel Veri İçeren Belgeler 

                                                                       
                                               

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE (YÖNTEMİ) VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ? 

                   

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen ve KVKK 5/2’nci fıkrasında yazılı kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir: 

                   

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

                   

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

                   

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

                   

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 


d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

                   

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

                   

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

                   

Kişisel verileri toplama yöntemlerimiz aşağıdaki gibidir:


 Çalışanlarımızın kişisel verilerini, dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplamaktayız.

                    

| 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni       

 •                             

    İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplamaktayız. 

                          
 •                        
 •                             

    İşyeri ziyaretçilerimizin kişisel verilerini mağazalarımızda bulunan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız. 

                          
 •                        
 •                             

    Müşterilerimizin kişisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâğıt üzerinde toplanmaktadır. Müşterilerimizin kişisel verilerini kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız. 

                             

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

                             

  Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikayetinizin oluşturulması işlenmesi ve sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetlerin sağlanması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir, Vergi mevzuatı, Tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve sair mevzuat) yerine getirmek amacıyla: mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi, teknik sorunların giderilmesi. 

                             

  | 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni 

                          
 •                                                                           

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞABİLECEĞİMİZ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARIMIZ 

                   

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticariiş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları, Şirket’in tedarikçileri, grup şirketleri, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. 

                   

Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi kamu kurum ve kuruluşlara, yurt içi gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. 

                   

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır. Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. 

                   

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

                   

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır

                   

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

                   

| 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni 

                                   

       

                                                             
 •                         
 •                             

    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

                             

  kullanılmadığını öğrenme, 

                          
 •                        
 •                             

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

                             

  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

                             

  bildirilmesini isteme, 

                          
 •                        
 •                             

    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

                             

  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

                          
 •                        
 •                             

    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,             

 •    

    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

                             

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda; 

                          
 •                     
                   
 •                         
 •                             

    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

                          
 •                        
 •                             

    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,                        

 •                            

    Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır. 

                             


                             

  | 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni 

                          
 •                     
                                   

       

                                                             

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır: 

                   
 •                         
 •                             

    Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

                          
 •                        
 •                             

    Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

                             

  İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri 

                             

  KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz. 

                             

  İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 

                             

  Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur. Şöyle ki; 

                             

  a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

                             

  | 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni 

                          
 •                     
                                   

       

                                                             

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

                   

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,


ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 d) Talep konusu, 

                   

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 

                   

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu altoholding@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. 

                                                                                        

Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler 

                                                                                        

Ticaret Unvanı Adres 

                   

Web Adresi Telefon KEP
 Mail

                                                   

Alto Holding A.Ş. 

                   

Tenha Sokak Uçarlar Han No:8 34420 Karaköy / İstanbu

                   

http://www.altoholding.com/index.php 

                   

0 (212) 637 47 40 

                   

altoholding@hs03.kep.tr 

                   

altoholding@altoholding.com 

                                                                                                     

| 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Alto HOLDİNG A.Ş. Aydınlatma Metni